Sărbătorim momente importante de la 66,00 RON LET'S CELEBRATE >>

Promoție „Extra 10% reducere atunci când cumperi de minimum 100 RON”.

Dispoziții generale.

 1. Organizatorul promoției „Extra 10% reducere atunci când cumperi de minimum 100 RON”. este CDRL S.A. cu sediul în Pianowo, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
 2. Domeniul promoției este limitat la site-ul ro.coccodrillo.eu.
 3. Durata promoției este specificată și acoperă perioada din 15.04.2021 până în 18.04.2021.

Termenii și condițiile de participare la promoție.

 1. Promoția se aplică sortimentului marcat cu 10% în plus, aflat pe site.
 2. Promoția îi dă dreptul Clientului să primească o reducere suplimentară de 10% pentru produsele marcate cu (EXTRA 10%), la achiziții de minimum 100 RON.
 3. Reducerea acordată pentru Promoție este calculată automat în coș.
 4. Promoția nu include produse de la terți și produse care nu sunt comercializate.
 5. Reducerea trebuie utilizată în momentul cumpărării.
 6. Produsele achiziționate în promoție sunt supuse schimbului și returnărilor în condițiile conforme cu Regulamentul de schimb și returnare disponibil pe site și sub rezerva punctului 7.
 7. În cazul returnării produsului (produselor) pentru care s-a acordat o reducere în conformitate cu dispozițiile de mai sus, site-ul web va rambursa numai prețul efectiv plătit pentru produsul (produsele) achiziționat (e).
 8. Reducerea se acordă după ce un angajat al Serviciului Coccodrillo confirmă îndeplinirea tuturor condițiilor formale.
 9. Promoția nu poate fi combinată cu nicio altă promoție.
 10. Fiecare client care participă la promoție declară că a citit regulamentele sale și nu ridică obiecții la aceasta. Prin utilizarea promoției, acceptați reglementările.

Dispoziții finale.

 1. Prin participarea la promoție, participantul este de acord cu termenii promoției specificate în aceste regulamente.
 2. În chestiuni care nu sunt acoperite de aceste reglementări, se aplică dispozițiile relevante ale Codului civil. Orice litigii care decurg din îndeplinirea obligațiilor legate de această promoție vor fi soluționate de instanța comună competentă.
 3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prevederile prezentului regulament din motive importante, în special din motive tehnice și organizatorice.

 

Promoție „Weekend cu stil -20% pentru produse noi”

Dispoziții generale.

 1. Organizatorul promoției „Weekend cu stil -20% pentru produse noi” este CDRL S.A. cu sediul în Pianowo, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
 2. Domeniul promoției este limitat la site-ul web ro.coccodrillo.eu.
 3. Durata promoției este specificată și acoperă perioada cuprinsă între 25-28 martie 2021.

Termenii și condițiile de participare la promoție.

 1. Promoția se aplică: sortimentului marcat cu 20% PENTRU NOU
 2. Promoția îi dă dreptul Clientului să primească o reducere suplimentară de 20% la sortimentul menționat la punctul 1. din regulamente.
 3. Reducerea acordată pentru Promoție este calculată automat în coș.
 4. Promoția nu include produse de la terți sau produsele cu reducere.
 5. Reducerea trebuie utilizată în momentul cumpărării.
 6. Produsele achiziționate în promoție sunt supuse schimbului și returnărilor în condițiile conforme cu Regulamentul de schimb și returnare disponibil pe site și sub rezerva punctului 7.
 7. În cazul returnării produsului (produselor) pentru care s-a acordat o reducere în conformitate cu dispozițiile de mai sus, site-ul web va rambursa numai prețul efectiv plătit pentru produsul / produsele achiziționate.
 8. Reducerea se acordă după ce un angajat al Serviciului Coccodrillo confirmă îndeplinirea tuturor condițiilor formale.
 9. Promoția nu poate fi combinată cu alte promoții în vigoare în prezent pe site.
 10. Fiecare client care participă la promoție declară că a citit regulamentele sale și nu ridică nicio obiecție la aceasta. Utilizând promoția, acceptați reglementările.

Dispoziții finale.

 1. Prin participarea la promoție, participantul este de acord cu termenii promoției specificate în aceste regulamente.
 2. În chestiuni care nu sunt acoperite de aceste reglementări, se aplică dispozițiile relevante ale Codului civil. Orice litigii care decurg din îndeplinirea obligațiilor legate de această promoție vor fi soluționate de instanța comună competentă.
 3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prevederile prezentului regulament din motive importante, în special din motive tehnice și organizatorice.

 

Promoție „-20% la toate produsele noi, la cumpărături de minim 100 RON”

Dispoziții generale.

 1. Organizatorul promoției „-20% la toate produsele noi, la cumpărături de minim 100 RON” este CDRL S.A. cu sediul în Pianowo, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
 2. Domeniul promoției este limitat la site-ul ro.coccodrillo.eu.
 3. Durata promoției este 18.03.2021 - 22.03.2021.

Termenii și condițiile de participare la promoție.

 1. Promoția se aplică sortimentului marcat de pe site.
 2. Promoția îi dă dreptul Clientului să primească o reducere suplimentară de 20% la produsele marcate (20% EXTRA de vânzare și 20% NOU), la achiziționarea de minim 100 RON.
 3. Reducerea acordată pentru Promoție este calculată automat în coș.
 4. Produsele producătorilor terți sunt excluse din promoție.
 5. Reducerea trebuie utilizată în momentul cumpărării.
 6. Produsele achiziționate în promoție sunt supuse schimbului și returnărilor în condițiile conforme cu Regulamentul de schimb și returnare disponibil pe site și sub rezerva punctelor 7 și 8.
 7. În cazul returnării parțiale a produselor achiziționate în cadrul Promoției, Clientul este de acord să reevalueze valoarea chitanței.
 8. În cazul returnării unui produs (produselor) pentru care s-a acordat o reducere în conformitate cu dispozițiile de mai sus, site-ul web va rambursa numai prețul efectiv plătit pentru produsul (produsele) achiziționat (e).
 9. Reducerea se acordă după ce un angajat al Serviciului Coccodrillo confirmă că toate condițiile formale au fost îndeplinite.
 10. Promoția nu poate fi combinată cu nicio altă promoție.
 11. Fiecare client care participă la promoție declară că a citit regulamentele sale și nu ridică obiecții la aceasta. Prin utilizarea promoției, acceptați reglementările.

Dispoziții finale.

 1. Prin participarea la promoție, participantul este de acord cu termenii promoției specificate în aceste regulamente.
 2. În chestiuni care nu sunt acoperite de aceste reglementări, se aplică dispozițiile relevante ale Codului civil. Orice litigii care decurg din îndeplinirea obligațiilor legate de această promoție vor fi soluționate de instanța comună competentă.
 3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prevederile prezentului regulament din motive importante, în special din motive tehnice și organizatorice.

 

Promotion "-20% on everything, when shopping for min. 20 EUR”

General provisions.

 1. The organizer of the Promotion "-20% on everything, when shopping for min. 20 EUR "is CDRL S.A. with headquarters in Pianowo, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
 2. The scope of the Promotion is limited to the website en.coccodrillo.eu.
 3. The duration of the Promotion is specified and covers the period from 03/18/2021 to 03/22/2021.

Terms and conditions of participation in the promotion.

 1. The promotion applies to the marked assortment on the website.
 2. The promotion entitles the Customer to receive an additional 20% discount on products marked (20% EXTRA for sale and 20% NEW), when purchasing for a minimum of 20 EUR.
 3. The discount granted for the Promotion is calculated automatically in the basket.
 4. Products of third party CT manufacturers are excluded from the Promotion.
 5. The discount must be used at the time of purchase.
 6. Products purchased in the Promotion are subject to exchange and returns on the terms consistent with the Exchange and Return Regulations available on the website and subject to points 7 and 8.
 7. In the event of a partial return of products purchased under the Promotion, the Customer agrees to re-evaluate the value of the receipt.
 8. In the case of returning a product (s) for which a discount has been granted in accordance with the above provisions, the Website shall only refund the actual price paid for the purchased product (s).
 9. The discount is granted after an employee of the Coccodrillo Service confirms that all formal conditions have been met.
 10. The promotion cannot be combined with any other promotion.
 11. Each customer participating in the promotion declares that he has read its regulations and does not raise any objections to it. By using the promotion, you accept the regulations.

Final Provisions.

 1. By participating in the Promotion, the participant agrees to the terms of the promotion specified in these regulations.
 2. In matters not covered by these regulations, the relevant provisions of the Civil Code shall apply. Any disputes arising from the performance of obligations related to this promotion will be settled by the appropriate Common Court.
 3. The organizer reserves the right to change the provisions of these regulations for important reasons, in particular for technical and organizational reasons.

 

Promoție „Promoție - 15% extra la produsele care sunt deja reduse la cumpărături de minim 100 RON.”

Dispoziții generale.

 1. Organizatorul promoției „ Promoție - 15% extra la produsele care sunt deja reduse la cumpărături de minim 100 RON.” „este CDRL S.A. cu sediul în Pianowo, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
 2. Domeniul promoției este limitat la site-ul ro.coccodrillo.eu.
 3. Durata promoției este specificată și acoperă perioada de la 12.03.2021 până la o nouă notificare.

Termenii și condițiile de participare la promoție.

 1. Promoția se aplică sortimentului redus de pe site.
 2. Promoția îi dă dreptul Clientului să primească o reducere suplimentară de 15% la produsele cu reducere la achiziționarea de minimum 100 RON.
 3. Reducerea acordată pentru Promoție este calculată automat în coș.
 4. Produsele producătorilor terți sunt excluse din promoție.
 5. Reducerea trebuie utilizată în momentul cumpărării.
 6. Produsele achiziționate în promoție sunt supuse schimbului și returnărilor în condițiile conforme cu Regulamentul de schimb și returnare disponibil pe site și sub rezerva punctelor 7 și 8.
 7. În cazul unei returnări parțiale a produselor achiziționate în cadrul Promoției, Clientul este de acord să reevalueze valoarea chitanței.
 8. În cazul returnării produsului (produselor) pentru care s-a acordat o reducere în conformitate cu dispozițiile de mai sus, site-ul web va rambursa numai prețul efectiv plătit pentru produsul / produsele achiziționate.
 9. Reducerea se acordă după ce un angajat al Serviciului Coccodrillo confirmă îndeplinirea tuturor condițiilor formale.
 10. Promoția nu poate fi combinată cu nicio altă promoție.
 11. Fiecare client care participă la promoție declară că a citit regulamentele sale și nu ridică obiecții la aceasta. Prin utilizarea promoției, acceptați reglementările.

Dispoziții finale.

 1. Prin participarea la promoție, participantul este de acord cu termenii promoției specificate în aceste regulamente.
 2. În chestiuni care nu sunt acoperite de aceste reglementări, se aplică dispozițiile relevante ale Codului civil. Orice litigii care decurg din îndeplinirea obligațiilor legate de această promoție vor fi soluționate de instanța comună competentă.
 3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prevederile prezentului regulament din motive importante, în special din motive tehnice și organizatorice.

 

Promoția „Să sărbătorim -10% pentru orice atunci când cumpărăm de minim 100 RON.”

Dispoziții generale.

 1. Organizatorul „Să celebrăm -10% din toate pentru achizițiile de peste 100 RON” este CDRL S.A. cu sediul în Pianowo, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
 2. Domeniul promoției este limitat la site-ul en.coccodrillo.eu.
 3. Durata promoției este specificată și acoperă perioada 5-10 martie 2021.

Termenii și condițiile de participare la promoție.

 1. Promoția se aplică întregului sortiment de pe site.
 2. Promoția îi dă dreptul Clientului să primească o reducere suplimentară de 10% la o achiziție de minim 100 RON.
 3. Reducerea acordată pentru Promoție este calculată automat în coș
 4. Produsele producătorilor terți sunt excluse din promoție.
 5. Reducerea trebuie utilizată în momentul cumpărării.
 6. Produsele achiziționate în promoție sunt supuse schimbului și returnărilor în condițiile conforme cu Regulamentul de schimb și returnare disponibil pe site și sub rezerva punctelor 7 și 8
 7. În cazul returnării parțiale a produselor achiziționate în cadrul Promoției, Clientul este de acord să reevalueze valoarea chitanței.
 8. În cazul returnării produsului (produselor) pentru care s-a acordat o reducere în conformitate cu dispozițiile de mai sus, site-ul web va rambursa doar prețul efectiv plătit pentru produsul / produsele achiziționate.
 9. Reducerea se acordă după ce un angajat al Serviciului Coccodrillo confirmă că toate condițiile formale au fost îndeplinite.
 10. Promoția nu poate fi combinată cu nicio altă promoție.
 11. Fiecare client care participă la promoție declară că a citit regulamentele sale și nu ridică nicio obiecție la aceasta. Utilizând promoția, acceptați reglementările.

 Dispoziții finale.

 1. Prin participarea la promoție, participantul este de acord cu termenii promoției specificate în aceste regulamente.
 2. În chestiuni care nu sunt acoperite de aceste reglementări, se aplică dispozițiile relevante ale Codului civil. Orice litigii care decurg din îndeplinirea obligațiilor legate de această promoție vor fi soluționate de instanța comună competentă.
 3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prevederile prezentului regulament din motive importante, în special din motive tehnice și organizatorice.